Polityka prywatności

Dane gromadzone i przetwarzane  |  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych  |  Ciasteczka  |  Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności określa sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz sposób w jaki system odnosi się do ochrony prywatności użytkowników serwisu internetowego Ogłoś.pl (oglos.pl, ogłoś.pl) zwanego dalej Ogłoś.pl. Poniższe metody obowiązują w serwisie Ogołś.pl i nie są stosowane do innych stron internetowych w szczególności tych dostępnych poprzez umieszczone w serwisie Ogłoś.pl linki i adresy w formie tekstowej.


Dane gromadzone i przetwarzane przez Ogłoś.pl

Ogłoś.pl gromadzi i przetwarza następujące dane: zdjęcia/grafiki, adres(y) email, numer(y) telefonu(ów), adres(y) pocztowy(e), adres(y) stron(y) internetowej(ych), adres IP oraz inne dane wprowadzone przez użytkownika z użyciem formularzy dodawania ogłoszeń oraz kontaktowych.

na górę

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych w obrębie serwisu Ogłoś.pl. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane gromadzone i przetwarzane są zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z poz. zm. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. nr.144, poz.1204 z pozn. Zm.) - w przypadku formularza dodawania ogłoszenia za zgodą użytkownika.

na górę

Ciasteczka

Ciasteczka ( z ang. cookies ) to niewielkie porcje informacji zapisywanych na komputerze użytkownika. Porcje zapisywanych danych zawierają nieszkodliwe dla systemu użytkownika informacje, np. numer identyfikacyjny sesji danego użytkownika, wartości zmiennych systemu statystycznego. Do poprawnego działania stron serwisu Ogłoś.pl wymagana jest akceptacja/przyjmowanie ciasteczek.

na górę

Postanowienia końcowe

Treść niniejszej polityki prywatności może ulegać zmianom. Korzystanie z serwisu Ogłoś.pl oznacza akceptację warunków niniejszej polityki.

na górę