Warunki serwisu

Definicje  |  Postanowienia ogólne  |  Odpowiedzialność  |  Treść ogłoszenia

Definicje

Ogłoś.pl - podmiot reprezentujący serwis internetowy Ogłoś.pl umieszczony pod następującymi adresami internetowymi: oglos.pl, ogłoś.pl, ogłos.pl, ogloś.pl.
Ogłoszeniodawca - podmiot zamieszczający ogłoszenie w bazie ogłoszeń systemu Ogłoś.pl.
Ogłoszeniobiorca - podmiot zainteresowany ogłoszeniem/ami ogłoszeniodawców przeglądający strony internetowe systemu Ogłoś.pl. Treść ogłoszenia - zbiór, tekstu, zdjęć, multimediów, oznaczeń pól typu checkbox itp.

na górę

Postanowienia ogólne

Korzystanie z serwisu Ogłoś.pl oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. Dodawanie ogłoszeń do bazy ogłoszeń Ogłoś.pl jest bezpłatne. Ogłoś.pl może modyfikować niniejszy regulamin bez powiadamiania ogłoszeniodawców. Serwis Ogłoś.pl jest platformą wymiany informacji skupiającą ogłoszeniodawców oraz ogłoszeniobiorców. ( Ogłoś.pl nie pośredniczy transakcjom zawartym dzięki wymianie informacji znajdujących się na stronach Ogłoś.pl ). Serwis Ogłoś.pl zastrzega sobie prawo do: usuwania ( blokowania dalszego wyświetlania na stronach Ogłoś.pl ) ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem, a także do udzielenia wszelkich dostępnych na temat ogłoszeniodawcy naruszającego regulamin informacji właściwym organom. Elementy graficzne, kolorystyka, rozwiązania techniczne, systemu Ogłoś.pl w szczególności kod xHTML, HTML, CSS, JavaScript są chronione prawem autorskim. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z aktywacją ogłoszenia oraz w przypadku kontaktu zainteresowanego - konkretnym ogłoszeniem ogłoszeniodawcy - ogłoszeniobiorcą na obligatoryjny adres e-mail podany przez ogłoszeniodawcę w formularzu dodawania ogłoszenia. Ogłoszeniodawca/biorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z informacjami dotyczącymi uaktualnień, zmianami w funkcjonalności serwisu Ogłoś.pl, zmianami w niniejszym regulaminie. Termin wygaśnięcia ogłoszenia ustalany jest automatycznie przez system Ogłoś.pl. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili skasować swoje ogłoszenie przy użyciu linku kasującego przesyłanego w wiadomości e-mail w chwili dodawania ogłoszenia do bazy Ogłoś.pl.

na górę

Odpowiedzialność

Ogłoś.pl nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym, za naruszenie praw autorskich treści zamieszczanych w ogłoszeniach. Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za treść ogłoszenia, które dodaje w serwisie.

na górę

Treść ogłoszeń

Pola w formularzach ( w szczegoólności w formularzu dodawania ogłoszeń ) winny być wypełniane zgodnie z ich przeznaczeniem ( np jeżeli ogłoszeniodawca wypełnia pole miasto to powinna znaleźć się tam wyłącznie nazwa miasta, ewentualnie jeżeli pole nie jest obowiązkowe może pozostać puste). W szczególności pole tytuł ogłoszenia powinno zawierać krótki opis przedmiotu ogłoszenia. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń o treści: zawierające, spam, odnośniki do stron o tematyce sprzedaży bezpłatnych produktów, szybkiego zarabiania, wyłudzania informacji, niejasne praktyki rachunkowe, ubezpieczeniowe, łamanie zabezpieczeń itp., nieadekwatnej do przedmiotu ogłoszenia ( np zdjęć nieadekwatnych do opisu przedmiotu ), o podtekście seksualnym, naruszających ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne, do których ogłoszeniodawca nie ma autorskich praw majątkowych. Wykorzystywanie treści ( w szczególności zdjęć, grafiki ) ogłoszeń - kopiowanie, powielanie - bez zgody Ogłoś.pl jest zabronione. Ogłoś.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenie znaku wodnego z logo Ogłoś.pl na zdjęciach stanowiących treść ogłoszeń.

na górę